Śruby z łbem sześciokątnym

 

Śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części  
Normy ISO 4014
DIN 931
PN 82101
GOST 7798-70 
GOST 7805-70
Klasa wytrzymałości 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9
Wymiary M3-M100
Gatunek materiału  
Śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całości  
Normy ISO 4017
DIN 933
PN85 M-82105
GOST 7798-70 
GOST 7805-70
Klasa wytrzymałości 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9
Wymiary M3-M52
Gatunek materiału  

Śruba z łbem 6-kątnym z gwintem drobnoz- 
wojowym na części

 
Normy
ISO 8765 
ISO 8676
DIN 960
PN 82101
Klasa wytrzymałości 8.8, 10.9, 12.9             
Wymiary M8-M48
Gatunek materiału  

Śruba z łbem 6-kątnym z gwintem drobnoz- 
wojowym na całości

 
Normy ISO 8676
DIN 961
PN82105
Klasa wytrzymałości 8.8, 10.9, 12.9             
Wymiary M8-M48
Gatunek materiału  

Śruba z łbem 6-kątnym z kołnierzem z         
gwintem na połowie trzpienia

 
Normy
ISO 8100 
ISO 8102
DIN 6921
PN M-82247
Klasa wytrzymałości 8.8, 10.9,                    
Wymiary M5 - M16
Gatunek materiału  
Śruby  HV do połączeń sprężanych              
Normy ISO 7412
DIN 6914
PN 82343
EN 14399
EN14399-1
GOST 22353-77
Klasa wytrzymałości 10.9                           
Wymiary M12-M42
Gatunek materiału  
Śruby dociskowe w czopem walcowym          
Normy
DIN 561
PN 82303
GOST 1481-84
Klasa wytrzymałości 8.8                              
Wymiary M6 ÷ M36
Gatunek materiału  
Śruby dociskowe w czopem stożkowym        
Normy DIN 564
PN 82304
Klasa wytrzymałości 8.8                              
Wymiary M6 ÷ M30
Gatunek materiału  
Śruby pasowane z łbem sześciokątnym          
Normy
DIN 609
DIN 610
PN 82331 82341 82342
Klasa wytrzymałości 5.6, 8.8, 10.9, 
Wymiary M12 ÷ M52
Gatunek materiału  

Śruby pasowane HV do połączeń                 
sprężanych

 
Normy
DIN 7999
HV
Klasa wytrzymałości 10.9                              
Wymiary M12÷M30
Gatunek materiału  
Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na    
części trzpienia do konstrukcji stalowych 
 
Normy
DIN 7990
 
Klasa wytrzymałości 5.6, 5.8, 8.8,                 
Wymiary M12÷M30
Gatunek materiału  

 

Katalog produktów

Zapewniamy deklaracje zgodności i certyfikaty wg dyrektywy europejskiej.